Smittevernsinstruks

oppdatert 23.11.2021

Trondheim Taekwon-Do Klubb viderefører de gode smitteverntiltakene vi har hatt gjennom hele pandemien. Vi følger selvfølgelig alle regler som myndighetene har satt, og vi vil sørge for at treningene foregår på en tryggest mulig måte. Dette gjelder på alle våre avdelinger. 

 

Prosedyrer

Hva gjør vi når vi kommer til treninglokalet?
Hendene skal vaskes med håndsprit ved inngang til treningslokalet før og etter trening (håndsprit holdes av klubben). Alle bør tilstrebe å være i kontakt med færrest mulig kontaktflater. 

 

Registrering

Det er utarbeidet deltakerlister og alle som kommer på trening vil bli registrert, så vi har full oversikt over hvem som til en hver tid har vært på trening.

 

Betjent resepsjon i hovedsenteret på Lade

Resepsjonen i hovedsenteret på Lade vil være betjent når det er trening. Husk å holde god avstand når du henvender deg i resepsjonen. Ved kjøp av utstyr oppfordrer vi til betaling med kort eller Vipps.

 

Generelle regler

1.  Har du sykdomssymptom må du holde deg hjemme. Dette gjelder deg som er  smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
2. Barn og voksne som bor sammen med en smittet person anbefales å unngå deltagelse i sosiale aktiviteter eller fritidsaktiviteter. Dette gjelder i 7 dager fra den smittede fikk symptomer eller fikk påvist smitte, og er uavhengig av om man er vaksinert eller har symptomer.
3. Barn og unge på grunnskolenivå (1.-10. trinn) kan delta i fritidsaktiviteter, kultur- og idrettsaktiviteter. Dersom skolen er på gult eller rødt nivå, kan man ikke delta på treninger. 
4. Vask hendene med håndsprit ved inngang til treningslokalet når du kommer og når du går.  Prøv å være i kontakt med færrest mulig flater.
5. Må du hoste/nyse, gjør det i albuen.