Om Trondheim Taekwon-Do klubb

Trondheim Taekwon-Do klubb

Trondheim NTN Taekwon-Do Klubb er medlem av Norges Idrettsforbund, Norges Kampsportforbund, NTN og ITF, og er organisert etter de lover og normer som er fastsatt av disse forbundene. 

Historie

Trondheim NTN Taekwon-Do Klubb ble startet høsten 1989, under navnet Kristiansten Taekwon-Do Klubb. Grand Master Per Andresen ønsket da å starte klubb i Trondheim etter å ha opprettet Taekwon-Do klubber i Molde og Bergen. Sammen med tidligere treningskamerater, alle sortbelter, startet han klubben med en treningskveld i uka på Blussuvoll skole.

I 1990 leide Kristiansten Taekwon-Do klubb lokaler i en leiegård i en eldre bydel av Trondheim. Elevmassen økte jevnt, men på grunn av høye leieutgifter så klubben seg nødt til å se seg om etter nye treningslokaler.

Våren 1992 flyttet klubben til Rishaughallen på Lade, hvor det var mulighet for seks treningsdager i uka. I løpet av dette året skiftet klubben navn til Trondheim Taekwon-Do klubb. I denne perioden opplevde klubben en stor interesse for barne- og ungdomspartier og klubbmedlemmene ble etterhvert oppgradert og utdannet til dyktige instruktører.

Våren 1993 var Trondheim Taekwon-Do Klubb igjen på flyttefot, denne gangen til Innherredsveien 103. Drømmen om et eget lokale med flere saler og tilhørende oppholdsrom så ut til å bli en realitet.

Etter stor innsats fra klubbens medlemmer hadde Trondheim Taekwon- Do klubb 450 kvm med treningsareal.

Klubben vokste imidlertid svært raskt og lokalene i Innherredsveien ble for trange og uhensiktsmessige. Vi kom til en skillevei der vi enten måtte oppgradere lokalene, eller flytte til større lokaler.

I flere år har det vært en drøm om å sette i gang bygg av en egen treningshall. Etter nøye overveielser fant man det imidlertid mer fornuftig å gå inn i et nytt leieforhold. Høsten 2002 fant klubben et lokale i Stjørdalsveien 5 som ble pusset opp til vårt behov. I januar 2003 kunne de første treningene gjennomføres i flotte lyse lokaler med tre treningshaller, skranke, oppholdsrom og garderober fordelt på 850 kvm. Det ble 15 gode år for klubben i disse lokalene.

Men Stjørdalsveien 5 skulle rives for å gi plass til nytt leilighetsbygg og klubben begynte å føle presset om å finne et annet sted å være. Ryktet gikk om at tennisklubben skulle bygge ny hall på Lade, og det ble opprettet kontakt. Sammen med tennis og bordtennis begynte vi i 2013 planlegging av en felles arena på Lade. Det ble mange år med arbeid, kontakt med kommune og politikere, finansiering osv. I juli 2016 ble det signert kontrakt med entreprenør, og det ble byggestart i februar 2017.

Bygget består av tre seksjoner, der de tre klubbene eier hver sin del i et sameie. Totalt er bygget på 5600 kvadratmeter med en totalkostnad på 80 millioner. Trondheim Taekwon-Do klubbs eksklusive del er på 1800 kvadratmeter og inneholder bla. fem treningssaler, stort oppholdsrom, kontorer, lager, møterom og garderober. NTN leier kontorer i tilknytning til Trondheimsklubbens lokaler.

1. februar 2018 var klubbens nye lokale klart til innflytting. Bare noen få dager i forveien hadde vi tømt lokalene i Stjørdalsveien, så overgangen fra gammelt til nytt gikk helt smertefritt og med kun én ukes treningspause for noen av elevene. Klubbens sortbelter ble invitert til første trening onsdag 7. februar 2018.

8. september 2018 ble våre lokaler offisielt åpnet med Grand Master Bos som æresgjest. De aller fleste av NTNs mastere og seniorer var med på åpningsmarkeringen, som inneholdt taler, snorklipping, kakespising og selvfølgelig en treningsøkt, ledet av Grand Master Bos.

Klubbens leder, Thomas Kulvik har gjort (og gjør fremdeles) en formidabel innsats. Uten ham hadde ikke dette fantastiske treningslokalet - som antagelig er et av verdens flotteste Taekwon-do treningssentre - eksistert. Klubben skylder ham stor takk. Thomas mottok NTNs hederspris i 2018 for den enorme jobben han har gjort.

Thomas sier selv dette i klubbens årsberetning 2018: "Prosjektet har vært en lang og positiv reise, som har gitt klubben et fantastisk utgangspunkt for fremtiden. Vi kan med glede også si, at vi har klart å bevare klubbens kultur og sjel på veien fra gamle til nye lokaler. Trondheim Taekwon-Do klubb er en stor klubb som stadig blir større. Det er utfordrende å gå til stadig mer profesjonelle fasiliteter og rutiner, samtidig som man skal bevare kampkunsten, kulturen og tradisjonene. Dette har vi klart godt til nå og er noe vi skal jobbe enda mer med fremover. Samtidig krever samfunnsutviklingen og det øvrige aktivitetstilbudet i Trondheim at vi er fremoverlent og innovative.

Klubben vår har nå nådd de konkrete målene som ble satt rundt byggeprosjektet. Vi har sikret klubben en forutsigbar og god økonomisk fremtid. Dette gjør at vi fra nå av kan bruke mer av energien vår på å utvikle aktiviteten, kulturen og sportslige resultater. Vi har også fått økt kjennskapen til ITF Taekwon-Do og klubben vår både blant innbyggerne og den politiske ledelsen i Trondheim. Dette er viktige forutsetninger både for å opprettholde dagens situasjon, men ikke minst for å nå målsetningene våre for fremtiden."

Klubben har i tillegg til hovedavdelingen på Lade, startet bydelsavdelinger på Hoeggen (Hoeggen skole), Nardo (Steindal skole), Byåsen (Selsbakk skole), Granåsen (Granåsen skisenter), Flatåsen (Flatåsen skole), Sverresborg (Sverresborg skole) Vikåsen (Vikåsen skole), Eberg (Eberg skole), Heimdal (Stabbursmoen skole) og Byneset (Nypvang skole).

Klubben har i dag over 70 høyt utdannede instruktører og hjelpeinstruktører, som sørger for at klubbens medlemmer får den oppfølgingen de fortjener.
Trondheim NTN Taekwon-do klubbs medlemmer er i alderen 6-85 år, fra barn til voksen, fra mosjonist til eliteutøver.

Medlemsmassen har økt enormt i takt med forbedring av treningsforholdene og de visjoner som klubben har satt seg. I 1992 var det registrert 126 medlemmer og nå er Trondheim Taekwon- Do klubb Norges største kampsportklubb med ca. 1800 medlemmer.

Konkurransemessig har NTN Taekwon-Do markert seg betydelig gjennom årene. I små og større nasjonale og internasjonale mesterskap har utallige utøvere fått prøvd sine ferdigheter, og flere av klubbens medlemmer har blitt europamestere og eerdensmestere.

Klubben har vært arrangør av NM en rekke ganger, og har arrangert treningssamlinger med høyt graderte instruktører fra hele verden.

Siden klubbens oppstart har Grand Master Per Andresen vært hovedinstruktør for klubben og regionsleder for Midt-Norge, i tillegg til å være leder for det nasjonale forbundet; NTN. Grand Master Per Andresens inspirasjon og engasjement har fra 1989 og frem til i dag vært uunnværlig for Trondheim NTN Taekwon-Do klubbs utvikling.