Ambassadører Trondheim TaeKwon-Do Klubb

Dag-Ove Nyland

Ambassadør avdeling Lade

E-Post:
nyland365@gmail.com
Telefon:
464 19 649

Leif Strøm

Ambassadør Avdelinger: Byåsen,
Sverresborg og Granåsen

E-Post:
leif@advokatleifstrom.no
Telefon: 
936 71 445

Heidi Lervold

Ambassadør Avdeling: Flatåsen,
Vikåsen, Heimdal
og Bispehaugen

Epost:
heidi.lervold@gmail.com
Telefon:
986 68 281

Stig Erlid

Ambassadør Avdelinger: Byneset
Eberg, Hoeggen og Nardo

E-Post:
stigerlid@yahoo.no
Telefon: 
480 17 770

Klubbambassadør

En klubbambassadør er en person som representerer klubben utad og er en av de første som ønsker nye medlemmer velkomne.

Formålet med tilskuddet er å gi idrettslagene mulighet for å tilrettelegge slik at deres aktiviteter kan være åpne for alle og gi like muligheter for deltagelse i idrettsaktivitet. En klubbambassadørs overordnede oppgave er å gjøre det enklere for barn/unge/foresatte å delta i idrettslaget.

Hvorfor egen klubbambassadør?
Alle idrettsaktiviteter er tuftet på frivillighet. Men det kan kreve ekstra ressurser og tid å jobbe med inkludering i idrettslaget. Noen trenger litt ekstra tilrettelegging og omsorg. Eksempler på slik spesiell tilrettelegging kan være nødvendig en-til-en oppfølging mot barn/familier som har kulturelle, sosiale, språklige og/eller andre utfordringer som gjør det vanskelig å finne en plass på laget