Årsmøte 2024 - ny dato!

Submitted by
Gunnar Alexand…
Publisert
26. februar 2024

Onsdag den 20. mars klokken 20.00 er det årsmøte for Trondheim Taekwon-Do klubb. Møtet arrangeres i klubbens hovedavdeling på Lade.

Viktig informasjon: 

Alle medlemmer er velkommen på årsmøtet. For å være stemmeberettiget må man ha fylt 15 år, ha vært medlem i minimum 1 måned og ikke skylde klubben kontingent.

Eventuelle forslag må være styret i hende senest 06.03.2024 og sendes pr. e-post til thomas@trondheim-tkd.no.

Komplette sakspapirer blir lagt ut 1 uke før årsmøte arrangeres 

 

Vel møtt!

For styret, 01.02.2024
Thomas Kulvik
Styreleder